پرداخت مبلغ به صورت دستی

پرداخت بدون نیاز به ثبت نام

برای پرداخت و وارد کردن مبلغ از لینک زیر استفاده کنید. 

با وارد کردن مبلغ درخواستی توسط خریدار و با فشردن کلید پرداخت به بخش انتخاب درگاه بانک ها متصل شده و پس از انتخاب بانک مربوطه میتوانید مراحل پرداخت خود را انجام دهید.