نصب استخر پیش ساخته در منزل جناب آقای فرشاد پیوس بازیکن سابق تیم پرسپولیس

نصب استخر پیش ساخته در منزل جناب آقای فرشاد پیوس بازیکن سابق تیم پرسپولیس